Chủ Đề: Hãy dọn đường Chúa cho ngay thẳng. (Hãy sám hối để được ơn tha tội)

Vài điều nên biết về Mùa Vọng:

Mùa Vọng bắt đầu một Năm Phụng Vụ mới.
Có 4 Chúa Nhật Mùa Vọng, thường nằm trong cuối tháng 11 và tháng 12 (tháng Chạp) Dương Lịch
Trong Mùa Vọng không được dạo đàn (độc tấu, hòa tấu) nếu không có tiếng hát đi kèm.
Trong Các Chúa Nhật Mùa Vọng không có Kinh Vinh Danh nhưng vẫn có Alleluia.
Trong Mùa Vọng không cử hành lễ Hôn Phối và An Táng trong các Chúa Nhật.
Trong Mùa Vọng có lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (ngày 8 tháng 12) là lễ trọng và buộc: Hát Kinh Vinh Danh và Kinh Tin Kính

———————–

Chúa Ngự Đến (Trần Anh Linh)

Nguyện Mùa Vọng (Hoàng Vũ)

Nguyện Trời Cao (Hoàng Khánh- Kim Long)

————————–

Lễ Dâng Mùa Vọng (Đinh Công Huỳnh)

Dâng Niềm Mong Đợi (Trần Quang Đức)

————————-
Nước Trời Đã Gần (Thành Tâm)

Con Đợi Mong Chúa (Đinh Công Huỳnh)

Có Tiếng Kêu Trong Hoang Địa (Nguyễn Hùng Cường- Viễn Xứ)

—————————————-

Chúa Đã Gần Bên (O Come, O Come, Emmanuel) (Vũ Khởi Phụng – Vũ Hùng Tôn)

Trông Đợi (Didier Rimaud)