Chủ Đề: Hãy tỉnh thức, hướng lòng về Chúa.

Vài điều nên biết về Mùa Vọng:

Mùa Vọng bắt đầu một Năm Phụng Vụ mới.
Có 4 Chúa Nhật Mùa Vọng, thường nằm trong cuối tháng 11 và tháng 12 (tháng Chạp) Dương Lịch
Trong Mùa Vọng không được dạo đàn (độc tấu, hòa tấu) nếu không có tiếng hát đi kèm.
Trong Các Chúa Nhật Mùa Vọng không có Kinh Vinh Danh nhưng vẫn có Alleluia.
Trong Mùa Vọng không cử hành lễ Hôn Phối và An Táng trong các Chúa Nhật.
Trong Mùa Vọng có lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (ngày 8 tháng 12) là lễ trọng và buộc: Hát Kinh Vinh Danh và Kinh Tin Kính

———————–

Lối Ngài Bước Đi (Pm. Cao Huy Hoàng)

Nguyện Mùa Vọng (Hoàng Vũ)

Nguyện Trời Cao (Hoàng Khánh- Kim Long)

————————–

Lễ Dâng Trông Đợi (Viết Chung)

————————-
Hướng Về Chúa (Kim Long)

Hãy Tỉnh Thức (Thành Tâm)

Hãy Sẵn Sàng (Nguyễn Hùng Cường- Viễn Xứ)

Tỉnh Thức Nguyện Cầu ( H. M. Kỳ – Đ. C. Huỳnh)

—————————————-

Chúa Đã Gần Bên (O Come, O Come, Emmanuel) (Vũ Khởi Phụng – Vũ Hùng Tôn)

Trông Đợi (Didier Rimaud)