Chủ Đề: Trung tín, biết làm sinh lợi nén bạc Chúa trao phó.

(Tháng cầu cho Các Đẳng Linh Hồn)

———————–

Nhịp Bước Lên Đền (Đinh Công Huỳnh)

Mừng Khen Chúa (Lucien Deiss – Chu Công)


————————–

Dâng Ngài (Thy Yên)

Còn Gì Dâng Ngài (Như Con Dã Tràng) (Phanxico)

————————-
Người Công Chính (Đỗ Vy Hạ)

Cũng Một Kiếp Người (Phạm Quang)

Chúa Sẽ Đền Bù (Nguyễn Văn Độ – Mi Trầm)

Hãy Sinh Lợi ( Huỳnh Minh Kỳ- Đinh Công Huỳnh)

—————————————-

Từ Nơi Ngục Hình (Duy Thiên)

Từ Chốn Luyện Hình (Kim Long)