Chủ Đề: Luôn tỉnh thức chờ đợi Chúa.

(Tháng cầu cho Các Đẳng Linh Hồn)

———————–

Về Nơi Đây (Nguyễn Duy)

Về Đây Hỡi Người (Lan Thanh)


————————–

Như Hương Thơm (Kim Long)

Dâng (2) (Nguyễn Duy)

————————-
Mười Cô Trinh Nữ (Mi Trầm)

Mười Cô Trinh Nữ (Nguyễn H. Cường – Viễn Xứ)

Hãy Tỉnh Thức (Thành Tâm)

Chúa Đến Bất Ngờ ( Huỳnh Minh Kỳ- Đinh Công Huỳnh)

—————————————-

Từ Chốn Tối Tăm (Kim Long)