Chủ Đề: Hai giới răn trọng nhất: Kính mến Chúa và Yêu tha nhân như chính mình.

(Kết thúc Tháng Mân Côi Đức Mẹ)

———————–

Về Đây Hát (Ngọc Khánh)

Tiến Vào Cung Thánh (Đào Nguyên Hà)


————————–

Tựa Làn Trầm Hương (Đỗ Vy Hạ)

————————-
Luật Yêu Thương (Nguyễn Duy)

Đâu Có Tình Yêu Thương (Vinh Hạnh)

Cho Con Biết Yêu Thương (Từ Duyên)

Giới Răn Trọng Nhất (H.M. Kỳ – Đ. C. Huỳnh)

—————————————-

Chuỗi Ngọc Vàng Kinh (Phạm Đức Huyến)

Audio: