Chủ Đề: Trả lại cho Thiên Chúa những gì thuộc về Người.

(Tháng Mân Côi Đức Mẹ)

{ Khánh Nhật Truyền Giáo – Tông Đồ Giáo Dân }

———————–

Về Nơi Đây (Nguyễn Duy)

————————–

Dâng Ngài (Thy Yên)

Ngàn Lời Chúa Tụng (Ngọc Linh)

————————-
Hãy Trả Cho Cêsarê (Đinh Công Huỳnh)

Xê-da và Thiên Chúa (Nguyễn Hùng Cường – Viễn Xứ)

Trả Lại Cho Thiên Chúa (Huỳnh Minh Kỳ – Đinh Công Huỳnh)

Tình Chúa Cao Vời (Duy Thiên)

Chứng Nhân Tình Yêu (Nguyễn Duy)

—————————————-

Con Xin dâng Mẹ (Văn Chi)