Chủ Đề: Hãy biết đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa. (Những kẻ được gọi thì nhiều, còn người được chọn thì ít)

(Tháng Mân Côi Đức Mẹ)
Bổn Mạng Ca Đoàn Mẫu Tâm 1989-2020

Set 1:

Ca Khúc Hồng Ân 1 (Nguyễn Duy)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Lạy Ơn Đức Mẹ Sao Sáng (Ngọc Linh)

Audio Midi Bè Sop: download

Audio Midi Bè Alto: download

Audio Midi Bè Tenor: download

Audio Midi Bè Bass: download

Nữ Vương Hòa Bình (Hải Linh)

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio:

Bài Ca Chúc Tụng (Trầm Hương, FMSR)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Live:

—————————

Dâng Niềm Cảm Mến (Phanxicô- Hòa Âm: NNT)

Audio Bè Sop:

Audio Bè Alto:

Audio Bè Tenor:

Audio Bè Bass:

Audio Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Live:

Dâng 6 (Trần Xuân Long)

Audio Midi Bè Sop: download

Audio Midi Bè Alto: download

Audio Midi Bè Tenor: download

Audio Midi Bè Bass: download

Audio 01: download

Audio 02: download

———————————-

Cảm Mến Hồng Ân (Kim Long)

Audio Bè Sop:

Audio Bè Alto:

Audio Bè Tenor:

Audio Bè Bass:

Audio Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Live:

Yêu Con Đời Đời (Hải Linh- Hải Triều)

Audio Midi Sop:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Tenor:

Audio Midi Bass:

Live:

Ca Dao Tình Chúa (Ngọc Khôn)

Audio Midi Bè Sop: download

Audio Midi Bè Tenor: download

Audio Midi Bè Bass: download

Audio: download

————

Nữ Vương Mân Côi (Trầm Thiên Thu)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Live:

Ngợi Ca Mẹ Maria (Cát Minh)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Ave Maria (Franz Schubert- Lời Việt: Kim Long)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Tenor Live:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Bass Live:

Ave Maria Mẫu Tâm (Liam Lawton)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

——————————-

Nữ Vương Mân Côi (Hải Linh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Live:

Tán Tụng Hồng Ân (Hải Linh- Hải Triều)

Audio Midi Sop:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Tenor:

Audio Midi Bass:

Audio Midi All:

Kinh Chiều (Nguyễn Duy)

Audio Midi Bè Sop: download

Audio Midi Bè Alto: download

Audio Midi Bè Tenor/Bass: download

Audio 01: download

Audio 02: download

———————–
Set 2:
Ca Nhập Lễ (4) (Nguyễn Văn Trinh)

Chung Lời Cảm Tạ (Nguyễn Duy)

————————–

Chúng Con Dâng (Kim Long)

Bài Ca Dâng Hiến (Trầm Hương – Dao Kim)

————————-
Ôi Nhiệm Mầu (Xuân Tưởng)

Tiệc Hạnh Phúc Nước Trời (Nguyễn Hùng Cường – Viễn Xứ)

Hạnh Phúc Nước Trời (Huỳnh Minh Kỳ – Đinh Công Huỳnh)

—————————————-

Lời Mẹ Nhắn Nhủ (Huyền Linh)

——————–