Chủ Đề: Chung tay xây đắp Nước Trời. (vườn nho của Chúa)

(Tháng Mân Côi Đức Mẹ)

{ October 7, Wednesday – Mừng kính Đức Mẹ Mân Côi (Lễ Nhớ) – Our Lady of the Rosary }

Bổn Mạng Ca Đoàn Mẫu Tâm (1988 – 2020)

———————–

Bài Ca Chúc Tụng (Trầm Hương)

Trời Đất Với Muôn Loài (pctn)

————————–

Dâng Niềm Cảm Mến (Phanxicô)

————————-
Ngài Vẫn Ở Bên Con (Trầm Hương, FMSR)

Những Người Làm Vườn Nho (Mi Trầm)

Yêu Ngài Mà Thôi (Nguyễn Hùng Cường – Viễn Xứ)

Con Chúa Hy Sinh (Huỳnh Minh Kỳ – Đinh Công Huỳnh)

—————————————-

Nữ Vương Mân Côi (Hải Linh)