Chủ Đề: Sống chính trực và vâng phục. (Dụ ngôn: Người con được sai đi)

———————–

Ca Nhập Lễ (2) (Nguyễn Văn Trinh)

Con Bước Lên Bàn Thờ (H. Khánh – K. Long)

————————–

Dâng Lên Chúa (Nguyên Kha)

————————-
Lời Thiêng (Xuân Tưởng)

Tình Ngài (Nguyễn Hùng Lân)

Khúc Ca Dâng (Hoàng Nam)

Người Công Chính (Đỗ Vy Hạ)

—————————————-

Về Bên Mẹ (Mk Thúy Trang)

Lạy Mẹ Xin Yên Ủi (Nguyễn Khắc Xuyên)