Chủ Đề: Hãy sống quảng đại với tha nhân. (Dụ ngôn: Người làm vườn nho)

———————–

Ca Lên Đi (3) (Kim Long)

Vang Tiếng Ngợi Khen (Đỗ Vy Hạ)

————————–

Xin Tiến Dâng (Đỗ Vy Hạ)

Cùng Tiến Dâng (Phanxicô)

Là Đây Của Lễ (Ngọc Linh)

————————-
Tình Yêu Thiên Chúa (Thế Thông – Đình Diễn)

Người Công Nhân Thứ 11 (Cao Huy Hoàng)

Chớ Ganh Tị (Huỳnh Minh Kỳ – Đinh Công Huỳnh)

Dù Đã Bao Muộn Màng (N. H. Cường – Viễn Xứ)

—————————————-

Kinh Chiều (Nguyễn Duy)

Lạy Mẹ Xin Yên Ủi (Nguyễn Khắc Xuyên)