Chủ Đề: Hãy tha thứ cho nhau.

———————–

Ca Nhập Lễ (2) (Nguyễn Văn Trinh)

Đi Về Nhà Chúa (Trầm Hương – Dao Kim)

————————–

Thành Kính Dâng (Kim Long)

Dâng Niềm Cảm Mến (Phanxicô)

————————-
Đâu Có Tình Yêu Thương (Vinh Hạnh)

Kinh Hòa Bình (2 bè – Kim Long)

Nguồn Sống Yêu Thương (Nguyễn Duy)

Tâm Tình Ca (3) (Thành Tâm)

—————————————-

Xin Ban Cho Con (Mk. Thúy Trang)