Chủ Đề: Yêu thương là chu toàn lề luật.

———————–

Về Đây Hát (Ngọc Khánh)

Vang Tiếng Ngợi Khen (Đỗ Vy Hạ)

————————–

Lễ Vật Giao Hòa (Nguyên Kha)

Cùng Tiến Dâng (Phanxicô – hòa âm: Liên Bình Định)

————————-
Đâu Có Tình Yêu Thương (Vinh Hạnh)

Nguồn Sống Yêu Thương (Nguyễn Duy)

Tâm Tình Ca (3) (Thành Tâm)

—————————————-

Xin Ban Cho Con (Mk. Thúy Trang)