Chủ Đề: Phải từ bỏ mình để theo Chúa.

———————–

Hãy Đến (Kim Long)

Bước Vào Nhà Chúa (Xuân Kính)

Con Bước Lên Bàn Thờ (Hoàng Khánh – Kim Long)

————————–

Bánh Trắng (Kim Long)

Tiến Dâng (Hoàng Khánh – Kim Long)

————————-
Theo Chúa (Phương Anh)

Chúa Sẽ Đền Bù (Mi Trầm)

Theo Thầy (Nguyễn Hùng Cường – Viễn Xứ)

Audio Midi Bè 1+2:

Hãy Từ Bỏ Mình (Huỳnh Minh Kỳ – Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè 1+2:

—————————————-

Nguồn Cậy Trông (Hoàng Vũ)