Chủ Đề: Tuyên xưng niềm tin. (chìa khóa Nước Trời / Phêrô là đá).

———————–

Tiến Về Nhà Chúa (Viết Chung)

Chúa Là Tình Yêu (Trọng Nhân)

Đi Về Nhà Chúa (Trầm Hương – Dao Kim)

————————–

Lễ Vật Huyền Siêu (Văn Chi)

————————-
Chúa Là Con Đường (Phanxicô)

Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai? (P. Kim)

Niềm Xác Tín Của Con (1) (Nguyễn Văn Tuyên)

Phêrô, Con Có Phúc (hmk – đch)

—————————————-

Mẹ Ơi (Viễn Xứ)

Audio:

Xin Vâng (Mi Trầm)