Chủ Đề: Bà có phước lạ hơn mọi người nữ (Lc 1:39-56).

———————–

Kìa Bà Nào (Hoàng Diệp)

Một Điềm Lạ (Nguyễn Duy)

Một Điềm Lạ Vĩ Đại (Dao Kim)

Mẹ Về Thiên Cung (1) (Đỗ Vy Hạ)

———————-

Dâng (2) (Nguyễn Duy)

Tựa Làn Trầm Hương (Đỗ Vy Hạ)

—————————————-

Linh Hồn Tôi (2) (Kim Long)

Mẹ Lên Trời (Triệu Hà)

Mẹ Lên Trời (Nguyễn Duy)

Đáp Tiếng Xin Vâng (H. M. Kỳ – Đinh C. Huỳnh)

————————————–

Trinh Vương Maria (Phạm Đức Huyến)