Chủ Đề:Lời Chúa sẽ triển nở.
(Dụ ngôn người gieo giống)

Con Hân Hoan (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Con Sẽ Vào (Ngọc Linh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

(TV 64) Hạt giống rơi vào nơi đất tốt và sinh hoa kết trái.

Như Hạt Miến (Thành Tâm)

Audio Midi Bè 2:

Người Gieo Giống (Hoàng Đức)

Bước Chân Người Gieo Giống (Huỳnh Minh Kỳ – Đinh Công Huỳnh)

Xin Mở Mắt Con (Kim Long)

Xin Mở Lòng Trí Con (Đinh Công Huỳnh)

Lạy Mẹ Xin Yên Ủi (Nguyễn Khắc Xuyên)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2: