Chủ Đề: Đến với Chúa để được bình an.

Bước Vào (Phạm Liên Hùng)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

(TV 144) Lạy Chúa! Lạy Thiên Chúa của con. Con sẽ chúc tụng…

Đây Hy Lễ (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Hãy Đến Với Chúa (Mi Trầm)

Audio Midi Bè 2:

Hỡi Ai Gánh Nặng (Huỳnh Minh Kỳ – Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Giêsu Tình Yêu, Chân Lý và Hy Vọng (T.M. Hứa)

Dao Ca Mẹ Dịu Hiền (Lm. Hoài Đức)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2: