Chủ Đề: Hy sinh mạng sống vì danh Đức Kitô.

(Kết thúc Tháng kính Thánh Tâm Chúa và Khiết Tâm Mẹ)

Hát Lên Bài Ca (Kim Long – Điệp Khúc 3 bè)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

(TV 88) Lạy Chúa tôi sẽ ca ngợi lòng thương xót Chúa tới muôn muôn đời.

Như Hương Tỏa Bay (Thanh Thanh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Có Bao Giờ (Hùng Lân)

Audio Midi:

Audio:

Theo Chúa Là Nguồn Hạnh Phúc (Huỳnh Minh Kỳ- Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Thánh Tâm Giêsu Vua (Lm. Hoài Đức)