Chủ Đề: Mạnh dạn tuyên xưng Đức Kitô.

(Tháng Kính Thánh Tâm Chúa và Khiết Tâm Mẹ)

[ Father’s Day ]

——————————-
Set 1:

Về Bên Chúa (Đỗ Vy Hạ)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

(TV 68) Lạy Chúa, xin nhậm lời con, theo lượng cả đức từ bi.

Cuộc Đời Con Dâng (Thế Thông)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Hãy Tuyên Xưng Thầy (H. M. Kỳ – Đinh C. Huỳnh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Audio:

Chúa Vẫn Thánh Hóa (Mi Trầm – Liên B. Định)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Hát tặng cho Father’s Day:

Tình Cha Yêu (Tin Yêu – 2009)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Audio:

Nhân Chứng Phúc Âm (Thành Tâm)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio:

——————————————-

Set 2:

Về Nơi Đây (Nguyễn Duy)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Dâng Bánh Rượu (Nguyễn Duy Vi)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Trông Cậy Chúa (Nguyễn Duy)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Hát tặng cho Father’s Day:

Tình Cha Yêu (Tin Yêu – 2009)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Audio:

Tạ Ơn Chúa Với Mẹ (Thy Yên)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2: