Chủ Đề: Ăn năn sám hối. (hãy cầu nguyện trong khiêm hạ)

1. Bỏ nghi thức thống hối và thế lại bằng nghi thức xức tro, cử hành sau bài giảng hoặc vào cuối thánh lễ.

2. Không đọc Kinh Vinh Danh, không hát Alleluia trước khi đọc Phúc Âm, và không đọc Kinh Tin Kính sau nghi thức xức tro.

Con Nay Trở Về (Hùng Lân)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor/Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Đáp Ca:

(TV 50) Lạy Chúa! Nguyện thương con theo lòng nhân hậu, …của Chúa. (Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Đáp Ca & Tung Hô Tin Mừng:

Audio Midi Bè 1+2:

Dâng Hồn Xác (Hùng Lân)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Phận Người Mỏng Manh (Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Giọt Lệ Thống Hối (Tâm Bảo) (Sẽ không hát khi nghi thức xức tro được dời vào cuối thánh lễ)

Làm Phép & Xức Tro:

Hỡi Người Hãy Nhớ (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Người Là Bụi Tro (PĐ Huyến – VĐ Ân)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2: