Chủ Đề: Sống khiêm hạ.

Bước Vào Nhà Chúa (Xuân Kính)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

(TV.67 ) Ôi Thiên Chúa! Do lòng nhân hậu, Chúa đã chuẩn bị chỗ định cư cho người cơ cùng. (Trần Đại Phước)

Audio:

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Như Nén Hương Trầm (Nguyên Hùng)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Biết Chúa, Biết Con (Ân Đức)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Nguồn Cậy Trông (Hoàng Vũ)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: