Chủ Đề: Chúa lên trời: Niềm hy vọng của chúng ta.

(Tháng Thánh Tâm Chúa)

Hôm Nay Mừng Chúa Lên Trời (Mi Trầm)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Tôi Đã Thấy Nước (ĐGM Nguyễn Văn Hòa)

Audio:

(TV. 46) Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng … trong tiếng kèn vang. (Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Tung Hô Tin Mừng:

Alleluia! Chúa Lên Trời (Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Lời Chân Thành (Kim Long)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Chúa Đã Lên Trời (Phanxicô)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Ca Mừng Chúa Lên Trời (Thế Thông)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Cùng Nhau Bước Vào Đời (nhạc: L. Guillot – lời Việt: Đức Dũng)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2: