Chủ Đề: Hãy yêu thương nhau.

(Tháng Hoa Đức Mẹ)

Ca Lên Đi 3 (Kim Long)

Audio Midi Bè Sop/Tenor:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Tôi Đã Thấy Nước (ĐGM Nguyễn Văn Hòa)

Audio:

(TV. 144) Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa! Con sẽ chúc tụng danh Chúa đến muôn đời. (Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Alleluia Mùa Phục Sinh

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Teno:

Audio Midi Bass:

Audio Midi Sop/Alto/Tenor/Bass:

Tình Cha (Hải Ánh – hòa âm: NNT)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor/Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Xin Tri Ân (Thành Tâm)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Mẹ Ngàn Hoa (Sơn Ca)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: