12PM 3/30 at St. Francis Assisi

Gieo Bước Tình Nồng

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Phúc Cho Những Ai (Tv 127)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Alleluia (Cao Mai Hùng)

Audio Midi Bè Nữ:

Audio Midi Bè Nam:

Nguyện Cầu Cho Nhau (Phanxicô)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio:

Audio 02:

Kinh Cầu Tình Yêu (Nguyễn Duy)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Tình Hồng Dâng Mẹ (Văn Chi)

Audio 1:

Audio 2:

Cầu Cho Cha Mẹ 2 (Phanxico)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio 01:

Audio 02:

Diễm Tình Ca 3 (Thành Tâm)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio: