8:00pm @Trung Tâm Công Giáo – 2849 S. White Road, San Jose, CA 95148

Mừng Chào Mùa Xuân (Đỗ Vy Hạ)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

(TV 8 ) Lạy Chúa là Chúa chúng con. Lẫy lừng thay…khắp cả địa cầu. (Nguyễn Duy)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Tung Hô Tin Mừng:
Alleluia! Lễ Minh Niên (Viết Hùng)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Dâng Hồn Xác (Hùng Lân – hòa âm: Trần Chúc)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor/Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Kinh Đầu Xuân (Đức Dũng)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Tán Tụng Hồng Ân (Vũ Đình Trác – Hải Linh)

Audio Midi Bè Sop/Tenor:

Audio Midi Bè Alto/Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Chúc Tết Cộng Đoàn:

Chúc Xuân (Loan Hảo)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Nữ Vương Mùa Xuân (Lm. Vũ Mộng Thơ)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2: