Chủ Đề: Mầu nhiệm của ơn gọi. (dù ta bất xứng).

Hãy Đến (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

(TV 137) Lạy Chúa! Trước mặt các thiên thần con đàn ca mừng Chúa. (Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Bánh Miến Rượu Nho (Anh Tuấn)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Từ Rất Xa Khơi (Đỗ Vy Hạ)

Audio Midi Bè Sop/Alto/Bass:

Audio Midi Bè Tenor:

Mẹ Ơi! Xin Giã Từ (Nguyên Hà – Phan Hoàng)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass: