Chủ Đề: Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở phương Đông, và chúng tôi đến để triều bái Người – Mt2, 2)

Ba Vua (nhạc: Ngoại Quốc – lời Việt: NV)

Audio Midi Bè Sop/Tenor:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Đáp Ca & Tung Hô Tin Mừng:

(TV 71) Lạy Chúa, lạy Chúa! Mọi dân tộc khắp trên địa cầu đều thờ lạy Chúa, … (Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Lễ Vật Dâng Chúa (Phạm Đức Huyến – Vũ Đình Ân)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Trời Đêm Bê-lem (Đỗ Vy Hạ)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Live:

Audio:

Loài Người Ơi (Văn Thiều)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2: