Chủ Đề: “Chào Trinh-nữ đầy ân sủng, Chúa ở cùng Trinh-nữ”

Trong Mùa Vọng có lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (ngày 8 tháng 12) là lễ trọng và buộc:
Hát Kinh Vinh Danh và Kinh Tin Kính

8 PM tại Trung Tâm Công Giáo

Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội (Nguyễn Duy)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Đáp Ca & Alleluia (Lc. 1:28):

(TV.97) Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới, vì Người đã… những điều huyền diệu.… (Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Lễ Dâng Mùa Vọng (Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Maria! Mẹ Đầy Ơn Phúc (Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Cung Chúc Trinh Vương (Hoài Đức)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2: