Chủ Đề: Hãy tỉnh thức vì giờ cứu rỗi đã gần đến.

Vài điều nên biết về Mùa Vọng:

Mùa Vọng bắt đầu một Năm Phụng Vụ mới.
Có 4 Chúa Nhật Mùa Vọng, thường nằm trong cuối tháng 11 và tháng 12 (tháng Chạp) Dương Lịch
Trong Mùa Vọng không được dạo đàn (độc tấu, hòa tấu) nếu không có tiếng hát đi kèm.
Trong Các Chúa Nhật Mùa Vọng không có Kinh Vinh Danh nhưng vẫn có Alleluia.
Trong Mùa Vọng không cử hành lễ Hôn Phối và An Táng trong các Chúa Nhật.
Trong Mùa Vọng có lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (ngày 8 tháng 12) là lễ trọng và buộc: Hát Kinh Vinh Danh và Kinh Tin Kính

—-

Nguyện Trời Cao (Hoàng Khánh – Kim Long)

Audio Midi Bè Sop/Tenor:

Audio Midi Bè Alto/Bass:

(TV.24) Lạy Chúa, con nâng hồn lên, con nâng hồn lên tới Ngài.(Xuân Minh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Alleluia Mùa Vọng

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Lễ Dâng Trông Đợi (Viết Chung)

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02:

Audio Live:

Bài Ca Ước Vọng (Lm Nguyễn Văn Thư)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

—————-
Không hát bài này:

Lạy Chúa Xin Hãy Đến (nhạc: Ngoại Quốc – lời Việt: Phương Linh & P. Hòa)

Audio Midi Bè Sop/Tenor:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:


———–

Trông Đợi (Nhạc: Didier Rimaud)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Live: