Chủ Đề: Hãy làm đầy tớ phục vụ tha nhân.
(Tinh thần hy sinh phục vụ đem lại lợi ích cho con người)
[ Khánh Nhật Truyền Giáo – Tông Đồ Giáo Dân ]

Về Nơi Đây (Nguyễn Duy)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

(TV.32) Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi chúa cho chúng con… (Trần Đại Phước)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Ngàn Lời Chúa Tụng (Ngọc Linh)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor/Bass:

Phục Vụ Tin Yêu (Giao Kim)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Lời Mẹ Nhắn Nhủ (Huyền Linh – hòa âm: hvh)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass: