Chủ Đề: Hy sinh vác thập giá theo Chúa. (Hành động và chấp nhận đau khổ vì Thiên Chúa)

Đi Về Nhà Chúa (Trầm Hương – Dao Kim)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

(TV.114) Tôi sẽ tiến đi trước nhan Chúa Trời trong miền đất của nhân sinh.(Xuân Minh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Lễ Vật Huyền Siêu (Văn Chi)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Tiếng Gọi Tình Yêu (P. Tâm)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor/Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Tiếng Hát Lên Đường (Thúy Trang & Quang Uy – hòa âm: Thanh Lâm)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2: