Chủ Đề: Yêu mến Chúa bằng cả tấm lòng. (Phải tuân giữ giới răn Chúa hơn tuân giữ truyền thống của phàm nhân)

Bước Vào Nhà Chúa (Xuân Kính)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

(TV.14) Lạy Chúa, ai được cư ngụ, ai được cư ngụ trên núi thánh của Ngài? (Xuân Minh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Như Nén Hương Trầm (Nguyên Hùng)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Tôi Thầm Tín (Hoàng Đức)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio:

Nguồn Cậy Trông (Hoàng Vũ)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: