Chủ Đề: Chúa lên trời: Niềm hy vọng của chúng ta.
{ Mother’s Day }

Hôm Nay Mừng Chúa Lên Trời (Khuyết Danh)

Audio Midi Soprano/Tenor:

Audio Midi Alto/Bass:

Tôi Đã Thấy Nước (ĐGM Nguyễn Văn Hòa)

Audio:

(TV. 46)Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. (hvh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Alleluia Mùa Phục Sinh

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Teno:

Audio Midi Bass:

Lời Chân Thành (Kim Long)

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Teno:

Audio Midi Bass:

Ở Lại Với Con (Kim Long)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Nam:

Audio:

Chúa Đã Lên Trời (Phaxicô)

Audio Midi Soprano/Alto:

Audio Midi Tenor/Bass:

Hát tặng cho Mother’s Day:

Tình Mẹ Bao La (Mi Trầm)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Phó Thác Cho Mẹ Yêu (Viễn Xứ)

Audio Bè 1:

Audio Bè 2: