Chủ Đề: Hiệp nhất trong Đức Kitô.
(Monday 30/4, Kỷ niệm biến cố 30/4/1975 – Cầu cho Quê Hương Việt Nam)

Ca Lên Đi 3 (Kim Long)

Audio Midi Bè Sop/Tenor:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Chúa Đã Sống Lại (Cát Minh)

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Teno:

Audio Midi Bass:

Tôi Đã Thấy Nước (ĐGM Nguyễn Văn Hòa)

Audio:

(TV.21) Lạy Chúa! Bởi Chúa mà lời con ca ngợi vang lên trong đại hội (Mi Giáng)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Alleluia Mùa Phục Sinh

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Teno:

Audio Midi Bass:

Tình Cha (Hải Ánh – hòa âm: NNT)

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Tenor/Bass

Bài Ca Hiệp Nhất (Thành Tâm)

Niềm Tâm Sự (Anh Linh – hòa âm: Trần Chúc)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Bài Ca Hiệp Nhất (Văn Chi)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Lời Ca Nguyện Cầu (Vũ Di)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass: