Chúa Nhật Thương Khó.

Hướng tới cuộc khổ nạn của Chúa.

Kính nhớ việc Chúa vào thành Giêrusalem để hoàn tất mầu nhiệm vượt qua của Người. (Không có hát Kinh Thương Xót, Kinh Vinh Danh, và Alleluia)

Chúa Hiển Vinh (Trần Đại Phước)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

(TV. 21) Chúa ơi! Sao Chúa bỏ con.. (Hải Triều)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor/Bass:

Câu Xướng Trước Phúc Âm: Tung Hô Tin Mừng (hvh)

Máu Chiên Bò (Kim Long – phụ bè: hvh)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Teno/Bass:

Ý Chúa (Thành Tâm)

Audio Midi Bè Sop/Tenor:

Audio Midi Bè Alto/Bass: (midi bắt đầu sau 35 seconds ..:)

Audio:

Con Đường Chúa Đã Đi Qua (Văn Chi – hòa âm: Hồ Đăng Tín)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Mẹ Đứng Đó (Kim Long)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass: