(Tưởng Niệm Cuộc Khổ Nạn Của Chúa)

(Hôm nay Hội Thánh không cử hành trọn vẹn các Bí Tích. Việc cử hành này gồm 3 phần: Phụng Vụ Lời Chúa – Tôn Kính Thánh Giá – Rước Lễ)

Đáp Ca:
Con Xin Phó Thác (Tv 30- Thành Tâm)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Câu Xướng Trước Phúc Âm: Tung Hô Tin Mừng (NSJ)

Tôn Kính Thánh Giá:

Biểu Dương Thánh Giá:

Kính Thờ Thánh Giá

Audio Midi Bè 1:

Hôn Kính Thánh Giá:

Tình Yêu và Thập Giá (Giang Ân)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Dân Ta Ơi

Audio Midi Bè Sop/Tenor:

Audio Midi Bè Alto/Bass:

Người Ở Đâu (Nigro Spiritual – LV: LQH)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Rước Lễ:

Lời Vọng Tình Yêu (Đỗ Vy Hạ)

Audio Midi Bè Sop/Alto/Bass:

Audio Midi Bè Tenor:

Nơi Vườn Yetsêmani (Khuyết Danh)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

-Lời Nguyệt Kết Thúc
-Ban Phép Lành trọng thể
-Mọi người ra về trong thinh lặng

———————-

Nghi Thức Thứ Sáu Tuần Thánh:

Thứ Sáu Tuần Thánh: Kỷ Niệm Cuộc Khổ Nạn Của Chúa

Bắt đầu nghi thức: Im lặng khi linh mục tiến tới bàn thờ, hoặc hát một bài để bắt đầu nghi thức, khi linh mục tiến ra bàn thờ.

Lời Nguyện và Bài Đọc 1.
Hát Đáp Ca: Tv30

Bài Đọc 2.
Câu Xướng Trước Tin Mừng

Bài Thương Khó và bài giảng.

Sau bài giảng, linh mục đọc 10 Lời Nguyện Chung.

Sau phần Lời Nguyện đến phần Biểu Dương Thánh Giá (Ca đoàn hát “Chúng ta hãy đến thờ lậy” mỗi khi linh mục xướng “Đây là gỗ thánh giá….”

Hát những bài kính thờ Thánh Giá trong khi cộng đoàn hôn Thánh Giá

Sau khi hôn Thánh Giá thì trải khăn bàn thờ, linh mục kiệu Mình Thánh Chúa từ bàn thờ phụ đến bàn thờ chính.

Tiếp đến là nghi thức Rước Lễ bắt đầu bằng Kinh Lậy Cha.

Ca đoàn hát lúc cộng đoàn Rước Lễ.

Sau rước lễ, linh mục đọc Lời Nguyện Kết Lễ và Lời Nguyện Trên Dân Chúng để kết thúc nghi thức.

Hát một bài khi linh mục đi xuống (xin phép cha trước).

——————