Thánh Lễ Tiệc Ly

Kỷ Niệm Chúa Lập Phép Thánh Thể và Chức Linh Mục
(Có Nghi Thức Rửa Chân)

(Hát Kinh Thương Xót, Hát Kinh Vinh Danh. Trong lúc hát thì rung chuông, sau đó sẽ không rung nữa cho đến Vọng Phục Sinh)

Nhập Lễ:
Thập Giá Đức Kitô (Thành Tâm)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Đáp Ca:
(TV. 115) Khi nâng chén tạ ơn, ta được dự phần vào máu Đức Kitô. (Hải Triều)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Câu Xướng Trước Phúc Âm: (tv115) Joan 13:34 (Xuân Minh)

Audio Midi Bè 1:

Nghi Thức Rửa Chân:

Cứ Dấu Này (Kim Long)

Audio Midi:

Từ Đây 1 (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Niềm Tâm Sự (Anh Linh – hòa âm: Trần Chúc)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto: (tk1,2,3 xem midi bè Sop)

Audio Midi Bè Tenor: (tk1,2,3 xem midi bè Sop)

Audio Midi Bè Bass: (tk1,2,3 xem midi bè Sop)

Dâng Lễ:

Này Đây Bánh (Thánh Ca Pháp – hòa âm: Nguyễn Như)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Rước Lễ:

Ngàn Năm (Mahot)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Tình Ca (Frank Schubert – Lời Việt: Cát Minh)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Tantum Ergo (Tôn Vinh Danh Giêu Su)

Thờ Lạy Chúa (Hoài Đức)

Lòng Chúa Ái Tuất (Nguyễn Bang Hanh)

———————————-
Nghi Thức thứ Năm Tuần Thánh:

——
A. Thứ Năm Tuần Thánh : Thánh Lễ Tiệc Ly

Hát Ca Nhập Lễ: Ga 6, 14

Nghi thức đầu lễ như thường.
Hát Kinh Thương Xót
Hát Kinh Vinh Danh (rung chuông khi hát kinh Vinh Danh)

Lời Nguyện và Bài Đọc 1.
Hát Đáp Ca: Tv115

Bài Đọc 2.
Hát Câu Xướng Trước Tin Mừng

Bài Tin Mừng và bài giảng.

Nghi thức Rửa chân (hát lúc rửa chân)

Không có Kinh Tin Kính, sau rửa chân đọc Lời Nguyện Giáo Dân (nếu có)

Hát Dâng Lễ

Thánh lễ tiếp tục như thường cho đến phần Hiệp Lễ.

Sau lời nguyện Hiệp Lễ đến phần Kiệu Thánh Thể sang bàn thờ phụ (Hát các bài kính Mình Thánh).

Khi linh mục đặt Mình Thánh Chúa ở bàn thờ phụ rồi, hát bài Tantum Ego (Đây Nhiệm Tích)

—–