Chủ Đề: Chúa đến để giải thoát chúng ta.

Hãy Đến (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

(TV.146 ) Hãy chúc tụng Chúa, Đấng cứu chữa những kẻ dập nát tâm can.(Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Bánh Miến Rượu Nho (Anh Tuấn)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Liên Khúc:
Ngài Có Đó (Ân Đức)

Live:

Sống Trong Niềm Vui (Nguyễn Duy)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Mẹ Ơi! Xin Giã Từ (Nguyên Hà – Phan Hoàng)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass: