Chủ Đề: Chúa Giêsu là con Thiên Chúa.

Hãy Đến Dâng Khúc Cảm Tạ (Ngọc Linh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

(TV. 94 ) Ngày hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa, Người phán: “Các ngươi đừng cứng lòng.”(Cao Thanh Hoàng)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Dâng Bánh (Duy Tân)

Audio Midi 1:

Audio Midi 2:

Lắng Nghe Lời Chúa (Nguyễn Duy)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Tận Hiến Cho Mẹ (Huyền Linh)

Audio:

Audio Midi Bè 2: