01/01/2018: Lễ Mẹ Thiên Chúa – Năm B
(Lễ Đặt Tên)
{ Monday – New Year – Ngày Cầu Hòa Bình Thế Giới }
Chủ Đề: Họ đã gặp thấy Maria, Giuse và Hài Nhi…
và tám ngày sau được gọi tên là Giêsu.

Nhập Lễ: Kính Chào Mẹ (Dao Kim)

Đáp Ca: Thánh Vịnh 66 (Xuân Minh)
Lạy Thiên Chúa, xin Ngài xót thương, và rat tay ban phúc cho dân Ngài.

Tung Hô Tin Mừng: Alleluia! Mẹ Thiên Chúa (hvh)

Dâng Lễ: Trong Máng Cỏ Đơn Sơ
(Cung Thương – Lời 3&4: Peter Trần)

Rước Lễ: Hội Nhạc Thiên Quốc (Lời: Hoàng Diệp)

Kết Lễ: Dâng Mẹ (Hoài Đức)