12/31/2017: CN Lễ Thánh Gia Thất – Năm B

Chủ Đề: Con trẻ lớn lên đầy khôn ngoan.
(Ngày thánh hóa các gia đình)

Nhập Lễ: Cùng Đi Be-lem
(lời: Hoài Đức – nhạc: Vĩnh Phước – hòa âm: CĐ Hồng Ân)

Đáp Ca: Thánh Vịnh 127 (Cao Thanh Hoàng)
Phúc cho ai tôn sợ Chúa. Phúc cho ai sống theo đường lối Ngài.

Tung Hô Tin Mừng: Alleluia! Lễ Thánh Gia Thất (Cát Minh)

Dâng Lễ: Lễ Dâng Gia Đình (Hải Triều)

Rước Lễ: Hội Nhạc Thiên Quốc (Lời: Hoàng Diệp)

Kết Lễ: Thánh Gia (Phanxicô)