Chủ Đề: Hãy dọn đường Chúa cho ngay thẳng.
(Hãy sám hối để được ơn tha tội).

Vài điều nên biết về Mùa Vọng:

Mùa Vọng bắt đầu một Năm Phụng Vụ mới.
Có 4 Chúa Nhật Mùa Vọng, thường nằm trong cuối tháng 11 và tháng 12 (tháng Chạp) Dương Lịch
Trong Mùa Vọng không được dạo đàn (độc tấu, hòa tấu) nếu không có tiếng hát đi kèm.
Trong Các Chúa Nhật Mùa Vọng không có Kinh Vinh Danh nhưng vẫn có Alleluia.
Trong Mùa Vọng không cử hành lễ Hôn Phối và An Táng trong các Chúa Nhật.
Trong Mùa Vọng có lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (ngày 8 tháng 12) là lễ trọng và buộc: Hát Kinh Vinh Danh và Kinh Tin Kính

—-

Prelude:

Chúa Là Nguồn Sự Sáng (Huỳnh Minh Kỳ – Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

——
Giêsu Nguồn Sáng (Christ, Be Our Light – B. Farrell – LV: Phan Hoàng)

Audio Midi Bè Sop/Alto/Bass:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:


(TV LC.1) Linh hồn tôi nhảy mừng nhảy mừng trong Chúa Đấng cứu độ tôi…(Xuân Minh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Alleluia Mùa Vọng

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Của Lễ Hy Sinh (Thái Nguyên)

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02:

Tiếng Kêu Trong Sa Mạc (Kim Ngân)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Chúa Đã Gần Bên (O Come! O Come! Emmanuel – VKP-VHT)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Trông Đợi (Nhạc: Didier Rimaud)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Live: