Chủ Đề: Hãy dọn đường Chúa cho ngay thẳng.
(Hãy sám hối để được ơn tha tội).

Vài điều nên biết về Mùa Vọng:

Mùa Vọng bắt đầu một Năm Phụng Vụ mới.
Có 4 Chúa Nhật Mùa Vọng, thường nằm trong cuối tháng 11 và tháng 12 (tháng Chạp) Dương Lịch
Trong Mùa Vọng không được dạo đàn (độc tấu, hòa tấu) nếu không có tiếng hát đi kèm.
Trong Các Chúa Nhật Mùa Vọng không có Kinh Vinh Danh nhưng vẫn có Alleluia.
Trong Mùa Vọng không cử hành lễ Hôn Phối và An Táng trong các Chúa Nhật.
Trong Mùa Vọng có lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (ngày 8 tháng 12) là lễ trọng và buộc: Hát Kinh Vinh Danh và Kinh Tin Kính

—-

Prelude:

Hãy Lấp Đầy (Trần Minh Hứa)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Tiếng Gọi Trong Sa Mạc (Xuân Thảo)

Audio Midi Bè 1:

Youtube Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Youtube Bè 2:

All Voices:

Trong Sông Giođan (Huỳnh Minh Kỳ – Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

——
Chúa Ngự Đến (Trần Anh Linh)

Audio Midi Bè Sop/Tenor:

Audio Midi Bè Alto/Bass:

(TV.84) Lạy Chúa xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con…(hvh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Alleluia Mùa Vọng

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Dâng Lễ Mùa Vọng 2 (hvh)

Youtube tập cho 2 bè:

Nước Trời Đã Gần (Thành Tâm)

Audio Midi Bè Sop/Alto/Bass:

Audio Midi Bè Tenor:

Live:

Chúa Đã Gần Bên (O Come! O Come! Emmanuel – VKP-VHT)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Trông Đợi (Nhạc: Didier Rimaud)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Live: