Chủ Đề: Hãy biết đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa.
(Những kẻ được gọi thì nhiều, còn những kẻ được chọn thì ít)

Ngàn Dân Ơi (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

(TV.22 ) Trong nhà Chúa tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài. (Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Lễ Dâng (2) (Thu Hương)

Audio Bè Sop:

Audio Bè Alto:

Audio Bè Tenor/Bass:

Từ Rất Xa Khơi (Đỗ Vy Hạ)

Audio Midi Bè Sop/Alto/Bass:

Audio Midi Bè Tenor:

Lời Thiêng (Xuân Tưởng)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Con Xin Dâng Mẹ (Văn Chi)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: