Chủ Đề: Chung tay xây đắp Nước Trời (vườn nho của Chúa)

Bổn Mạng Ca Đoàn Mẫu Tâm – April 17, 1988

Bài Ca Chúc Tụng (Trầm Hương, FMSR)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Live:

(TV.79 ) Vườn nho của Chúa là nhà Israel… (Đinh Công Huỳnh)

Dâng Niềm Cảm Mến (Phanxicô- Hòa Âm: NNT)

Audio Bè Sop:

Audio Bè Alto:

Audio Bè Tenor:

Audio Bè Bass:

Live:

Cảm Mến Hồng Ân (Kim Long)

Audio Bè Sop:

Audio Bè Alto:

Audio Bè Tenor/Bass:

Audio All:

Live:

Nữ Vương Mân Côi (Trầm Thiên Thu)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Live:

Nữ Vương Mân Côi (Hải Linh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Live: