Chủ Đề: Sống chính trực và vâng phục. (Dụ ngôn: Người con được sai đi)

Con Bước Lên Bàn Thờ (Hoàng Khánh – Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

(TV.24) Lạy Chúa! Xin hãy nhớ lòng thương xót của Ngài. (Liên Bình Định)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Dâng Lên Chúa (Nguyên Kha)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Người Công Chính (Đỗ Vy Hạ)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Lời Mẹ Nhắn Nhủ (Huyền Linh – hòa âm: hvh)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass: