Chủ Đề: Hãy sống quảng đại với tha nhân (Dụ ngôn: Người làm vườn nho).

Bước Vào Cung Thánh 2 (Ngọc Linh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

(TV.144) Chúa gần ai kêu cầu Ngài.Chúa gần ai kêu khẩn Ngài. (Xuân Minh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Cùng Tiến Dâng (Phanxicô – hòa âm: Liên Bình Định)

Audio Bè Sop:

Audio Bè Alto:

Audio Bè Tenor:

Audio Bè Bass:

Tình Yêu Thiên Chúa (Thế Thông – Đình Diễn)

Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Kinh Chiều (Nguyễn Duy)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor/Bass:

Audio: