Chủ Đề: Thiên Chúa đi tìm kẻ tội lỗi.

Bước Vào Nhà Chúa (Xuân Kính)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

(TV. 62) Con khát khao tìm đến Ngài. Lạy Chúa để con
chiêm ngưỡng Chúa uy hùng.(Martino)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Như Nén Hương Trầm (Nguyên Hùng)

Audio Midi Bè 1

Audio Midi Bè 2:

Chúa Sẽ Đền Bù (Mi Trầm)

Audio Bè Sop/Alto/Bass:

Audio Bè Tenor:

Nguồn Cậy Trông (Hoàng Vũ)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: