Chủ Đề: Tuyên xưng niềm tin (chìa khóa Nước Trời / Phêrô là đá).

Tiến Về Nhà Chúa (Viết Chung)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

(TV. 137) Chúa ơi lòng nhân hậu Ngài tồn tại muôn đời….(Xuân Minh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Lễ Vật Huyền Siêu (Văn Chi)

Audio Midi Bè 1

Audio Midi Bè 2:

Phêrô, Con Có Phúc (H. M. Kỳ – Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè 1

Audio Midi Bè 2:

Chúa Là Con Đường (Phanxico)

Audio Midi Bè Sop Điệp Khúc:

Audio Midi Bè Alto Điệp Khúc:

Audio Midi Bè Nam Điệp Khúc:

Mẹ Ơi (Viễn Xứ)

Audio Midi Bè 1

Audio Midi Bè 2:

Audio: