Chủ Đề: Hãy luôn vững tin.

Bài Ca Chúc Tụng (Trầm Hương, FMSR)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

(TV. 66) Ước gì chư dân cảm tạ Ngài lạy Thiên Chúa. Ước gì chư dân đồng thanh cảm tạ Ngài.(Cao Thanh Hoàng)

Audio:

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Dâng Bánh Rượu (Nguyễn Duy Vi)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Trông Cậy Chúa (Nguyễn Duy & Phanxicô – NNT)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor/Bass:

Tận Hiến Cho Mẹ (Huyền Linh)

Audio:

Audio Midi Bè 2: